”Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu Popielewo gm. Połczyn – Zdrój”

 • Numer postępowania ZP.272.3.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-05-29 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-05-21
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-06-09

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-05-21 13:18 -
  icon ZP.272.3.2020 SIWZ.doc 2020-05-21 13:18 0.27 MB
  icon ZP.272.3.2020 Zał. 1 Warunki techniczne - Popielewo.docx 2020-05-21 13:18 0.07 MB
  icon ZP.272.3.2020 Załącznik 1 do warunków Projekt_Modernizacji_EGiB - Popielewo.doc 2020-05-21 13:18 0.13 MB
  icon ZP.272.3.2020 Załącznik 1.1.pdf 2020-05-21 13:18 2.19 MB
  icon ZP.272.3.2020 Załącznik 2 do warunków technicznych -modernizacja EGiB.docx 2020-05-21 13:18 0.02 MB
  icon ZP.272.3.2020 Załącznik 2.1.pdf 2020-05-21 13:18 2.21 MB
  icon ZP.272.3.2020 Zał. 2 Formularz ofertowy.doc 2020-05-21 13:18 0.07 MB
  icon ZP.272.3.2020 Zał. 3 Oświadczenie wykluczenie.doc 2020-05-21 13:18 0.08 MB
  icon ZP.272.3.2020 Zał. 4 Oświadczenie art. 24 ust 11.doc 2020-05-21 13:18 0.09 MB
  icon ZP.272.3.2020 Zał. 5 Wzór umowy.doc 2020-05-21 13:18 0.07 MB
  icon ZP400PodgladOpublikowanego.pdf 2020-05-21 13:18 0.16 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-06-02 12:43 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-05-29 11:08 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa